ÖĞRETMENLİK: Bilim, Deneyim, Hassasiyet…

Biz öğretmenler gününü, onlara duyduğumuz saygı ve sevgi için, iyi genlerimizi ön planda tutarak yaşama pozitif bakmamızı sağladıkları için kutlarız.
Onların bize anlattıkları her kelime için, bize verdikleri emekler için ve yeri geldiğinde bize anne, baba oldukları için saygı duyarız. Bizleri doğru yönlendirdikleri gibi yaşamı güzelleştirmek ve temeli sağlam üretken insanlar yetiştirmeye çalıştıkları için kutlarız.
Öğretmenler gerçekten öyle bir görev üstlenmişiler ki; hem kendileri gibi öğretmen hem de farklı mesleklere eğitmen üretirler. Dünyadaki tüm mesleklerin temelinde eğitmen olarak bilgi, deneyim ve hassasiyetleri aktaran öğretmenler vardır.
Bu yüzden yaptıkları sadece insanları ders konusunda eğitmek değil, öğrencilere en iyi şekilde hayatı, insanları, çevreyi tanıtmak okulda ya da eğitim verdikleri yerde bir aile ortamı sağlayarak onları hayata hazırlamaktır.
Öğretmenlik insanlara dünyayı tanıtmak, o küçük öğrencilerin kalplerine sevgi ve güven aşılarken beyinlerine hayatı doğru işlemek ve yerleştirmektir. Öğretmenlerin ağızlarından çıkan her kelimenin ayrı bir değeri ayrı bir önemi ve yerinde bir sebebi vardır. O yüzden söyledikleri her kelimede bile bir derinlik ve emek vardır.
Her kelime bizi hayata, dünyaya, insanlara bir adım daha yakınlaştırır. Bu yüzden her kelimesi değerli olan bu insanlar için denilebilecek söz, edilebilecek iltifat, verilebilecek değerin sayısı, ölçüsü yoktur ve olamaz.
Durum böyleyken yapılacak tek şey; o kelimeleri dinleyerek kendi algılarımızla şekillendirip, bu büyük insanlara yardımcı olmaktır.
Bu yüzden öğretmenler günü vardır. İşin içinde emek, bilgi, koruma, kollama ve yaşamın renkleri vardır.
Bu bilgi aktarımını sağlayan insanları ve emeklerinin önemini, onları anlayarak, severek, sayarak ve sadece bir günle değil, her günle kutlayarak değer verelim.
Emeğin değerini ve eğitimin gereğini içselleştirmiş, aydınlık ve bilim ekseninde genç beyinlere doğru anlatmada yüreğini otaya koyan öğretmenler;
Yaşamın çelişkilerini, açmazlarını ve doğularını cesur ufku ve bedeniyle ortaya koyan öğretmenler;
Barışı, sevgiyi, dayanışmayı, ortaklaşmayı, anlamayı, tanımayı, üretmeyi, dürüstlüğü, erdemi ve yaşamın bütün güzelliklerini genç beyinlere aktarmada emeğini ortaya koyan öğretmenler;
Dünyayı, yaşamı algılama ve yorumlamada; Bilim, Deneyim ve Hassasiyeti aktaran öğretmenler;
Bazen dar beyinlerin hışmına uğrayarak oraya buraya savrularak örselenen, ötelenen ve de dimdik ayakta duran öğretmenler;
Gününüz kutlu, ufkunuz geniş, yüreğiniz hep sıcak olsun…