İNOVATİF GİRİŞİMLE ÖMRÜNÜZ UZUN OLSUN

AYDD (Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği) Başkanı ve birçok STK projesinde girişimcilik eğitimi veren Yönetim Danışmanı(CMC) Ferudun Gündüz, kurulan işyerlerinin yüzde 96’sının 10’uncu yılını göremeden kapanması hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Ankara’daki ilgili bürokratları da daha hızlı hareket etmeye davet etti.

 Birçok üniversitede verdiği eğitimlerle isminden söz ettiren Yönetim Danışmanı(CMC) ve aynı zamanda AYDD Başkanı Ferudun Gündüz, orta ölçekli işletmelerin Türkiye ekonomisini ayakta tuttuğunu, ancak bu işletmelerin projelerini hayata geçirmesi aşamasında ciddi sıkıntılar olduğunu aktardı.

İşletmelerin ömrünü uzatmak için özellikle yeni girişimcilerin mutlaka uygulanabilir ve gerçekçi iş planlarına gereksinimi olduğunu kaydeden Gündüz, deneyimli işletmelerin ise kurumsallaşmak için ciddi bir re-organizasyon programı içerisine girmesi gerektiğini vurguladı.

“Bilindiği üzere ülkemiz 80 milyon nüfusuna karşılık olarak ancak 800 milyar dolarlık bir gayrisafi yurt içi hâsılaya (GSYİH) ulaşabilmiştir” diyen Gündüz, “İhracatımız ise 150 milyar dolar seviyelerinde patinaj yapmaktadır. Kişi başı ihracatı bir parametre olarak görecek olur isek; USD 1.875/kişi başı… Rakam düşük bir ihracat rakamıdır. Kaldı ki bunun içindeki ileri teknoloji ürününün oranı da yüzde4’ler seviyesindedir maalesef.Yeterince ve kaliteli üretmek, buluş yapıp patentini almak, bunu ticarileştirmek ve de zenginliğin kaynağı olarak kabul edilen markalar yaratmak, bunu da dünyaya ihraç etmek gerekir. Bunun için Merkezi Hükümetin en doğru kalkınma stratejileri belirleme ve bölgesel kalkınma planlarıyla da bunu eşgüdümlü hale getirip; Bakanlık ve bağlı teşkilatları kanalıyla en efektif şekilde, kamu yararını önceleyerek uygulamaya koyması gerekir. Elbette ki özellikle gençler ve kadınlarımız başta olmak üzere girişimcilik ruhunun önünü açmaları gerekir” dedi.

“İşyerlerinin yüzde 96’sı 10’uncu yılını göremeden kapanmaktadır”

Yeni açılan kuruluşların ayakta durma sürelerine dikkat çeken Gündüz, “Ülkemizdeki girişimlerin çoğunun mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler olarak kurulmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Orta ve büyük ölçekli işletme sayısı ise oldukça azdır. Halbuki en çok üretim, istihdam ve ihracatı orta ve büyük ölçekli KOBİ’ler gerçekleştirmektedir.  Bütün sektörler ortalamasında 5’inci yılını gören işletme sayımız sadece yüzde 20 ve 10’uncu yılına ulaşanlar ise sadece yüzde 4’tür. Yani kurulan işyerlerinin yüzde 96’sı 10’uncu yılını göremeden kapanmaktadır.10 yıldan uzun olanların da ömrü ortalama 32 yıl olarak görünmektedir. Bu aslında çok derinlemesine incelenmesi gereken, girişimcileri de derinden etkileyen iktisadi bir travmadır. Çünkü, bu nedenle kısa ömürlü işletmeler yüzünden zaten kaynakları kısıtlı olan ve de yeterince de tasarruf yapamayan ülkemizde ciddi bir israf söz konusu olmaktadır” diye konuştu.

“Mutlaka profesyonel olarak Yönetim Danışmanlığı desteği verilmelidir”

Resmi kurumlara ve işletmelere tavsiyelerde bulunan Gündüz konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Girişimcinin özgür ruhuna ve heyecanına müdahale etmeksizin onun mutlaka bir Business Plan (İş Planı) yaparak iş yaşamına başlaması bu ömrü uzatabilecek ilk önemli adımdır. Her ne kadar bu konuda KOSGEB’in uzun yıllardır verdirdiği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri varsa da Mentörlük ayağının eksik olması birçok projenin başarısızlığa uğramasına neden olmaktadır. Kaldı ki son yıllarda eğitim süresinin 4 günde 32 saate indirgenmesi de ayrı bir paradokstur. İş Planı hazırlayıp işini kuran girişimciye bu meşakkatli yolculuğunda mutlaka profesyonel olarak Yönetim Danışmanlığı desteği verilmelidir. Ayrıca finansal destek alanında da farklı enstrümanlar geliştirilmeli ve bunlara ulaşılması da daha basit hale getirilmelidir. Girişimcinin hazırladığı İş Planını yaşama aktarıp başarılı olması çok değerlidir. Bu gerçekleştiğinde o şirketin istihdam yaratma şansı genişleyecek, vergi verecek, ihracat yapacak ülke ekonomisine benzeri birçok fayda sağlayacaktır. İflası durumunda ise başta kendisi ve personelleri olmak üzere birçok psikolojik, iktisadi ve sosyo-kültürel sorunlar yaşayacaktır.

“Uygulanabilir ve gerçekçi iş planlarına gereksinimi vardır”

Bu nedenle KOSGEB ve İŞKUR liderliğinde yapılacak çalıştaylar ile ülkemizde girişimciliğin mevcut durumu ve sorunlar incelenmeli, akabinde de özellikle uzun ömürlü, inovatif ve değer yaratan girişimler için teşvik sistemi iyileştirilmelidir.

Bu konuda AYDD (Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği) olarak bu tip bir organizasyona her türlü lojistik desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Uzun yıllar Çağ ve Toros Üniversitesinde ve KOSGEB destekli çok sayıda STK projesinde girişimcilik eğitimi vermiş bir yönetim danışmanı(CMC) olarak ülkemizin bu kanayan yarasına merhem olmak için her türlü Ankara’daki ilgili bürokratları da daha hızlı hareket etmeye davet ediyorum.

İşletmelerimizin ömrünü uzatmak için özellikle yeni girişimcilerin mutlaka uygulanabilir ve gerçekçi iş planlarına gereksinimi vardır. Deneyimli işletmeler ise kurumsallaşmak için ciddi bir re-organizasyon programı içerisine girmelidirler.”(Mersin Times)